Archiwalne ogłoszenia wszystkich grup

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c WRZESIEŃ 2015

To ja.

Podawanie informacji o sobie:

– podawanie swojego imienia, nazwiska ,samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

– ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,  zakładanie ubrań,      butów ; korzystanie z toalety

Nasza grupa.

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

– poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie ,rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji ...

Strony