Archiwalne ogłoszenia wszystkich grup

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c KWIECIEŃ 2016

Nasza miejscowość, nasz region . Poznawanie swojej miejscowości .

- nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków i miejsc ,poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem , tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości

- organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go
o eksponaty wykonane w przedszkolu  lub przyniesione z domu

- słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary.

Spacery, ...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c MARZEC 2016

Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola

– poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie  narzędzi ich pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór– odwiedzanie punktów usługowych, poznawanie pracy zatrudnionych w nich osób. (Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 20).

                                                       Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę – dbanie o ...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c LUTY 2016

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę – ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)                     – przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

W świecie sztuki.  Plastyka

Zwracanie uwagi na barwy wokół siebie − nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta) i pochodnych, nazywanie barw ciepłych i zimnych  − mieszanie barw, nazywanie powstałych  − tworzenie roztworów barw o różnym ...

Strony