Archiwalne ogłoszenia wszystkich grup

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c STYCZEŃ 2016

Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

– podejmowanie prób wspólnych zabaw

Nasza edukacja matematyczna

Organizacja przestrzeni  i czasu – dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

(Nasze przedszkole. Program edukacji ...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c GRUDZIEŃ 2015

Grupa  I  PSZCZÓŁKI. 

To ja

Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy

− oglądanie siebie w lustrze ,korzystanie z własnych zmysłów, rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie wzrokiem, dotykiem wskazywanie części ciała i nazywanie ich

Poznawanie wartości moralnych

- dążenie do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno

- wskazywanie przeciwieństw poznanych wartości, np.: zło, nieuczciwość, kłamstwo, ...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c LISTOPAD 2015

Grupa  I  PSZCZÓŁKI

Poznajemy przyrodę. Zima

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt  i piękno przyrody w zimowej szacie

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu.

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 42).

 

Poznajemy przyrodę. Jesień

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących ...

Strony