REKRUTACJA 2019/2020

PLIK: 

Informacje na temat Rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2019/2020 zamieszczone są w Zakładce DLA RODZICA-REKRUTACJA 2019/20120. Zapraszamy chętne osoby bo zapoznania się z jego treścią. Druk DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2019/2020 w PS nr 42 do pobrania w linku powyżej w wersji pdf- DEKLARACJA 2019-2020 lub osobiście do odbioru w przedszkolu

Tworzymy SŁOWNIK GWARY REGIONALNEJ w grupie PSZCZÓŁEK.

W ramach projektu "Piękna nasza Polska Cała "dzieci z grupy PSZCZÓŁKI w miesiacu marcu będą uczestniczyć  i zrealizują wspólnie z nauczycielem następujące zadania:

  1. Uczestniczenie w  jednych z zajęć tematycznych pt. „Moje przedszkole – moja szkoła” (przybliżenie historii powstania, tradycji,)
  2. Założenie Słownika Gwary Regionalnej ( ilustrowany)
  3. „A ja kocham moje miasto” – narysowanie największej laurki dla miasta – kredą na asfalcie.
  4. „Polska Wiosna” – grupowa praca plastyczna (dowolna technika, format – A1).

W związku z realizacja 2 zadania :"Założenie Słownika Gwary Regionalnej" zwracam sie z prośbą do Rodziców aby wspólnie z dziećmi wykonali kartkę do słownika gwary regionalnej na której będzie wyraz z gwary i odpowiednik słowa używany dziś napisany przez rodziców i ilustracja do tego słowa wykonana przez dziecko( mozna stworzyć jedną,dwie kartki w zależności od pomysłowości) .

 

KONKURS DLA DZIECI Z GRUPY BIEDRONEK

                                             Uwaga! 

KONKURS DLA DZIECI Z RODZICAMI Z GRUPY BIEDRONEK

                           Zapraszam wszystkie dzieci z rodzicami do udziału  w konkursie pt. „Przedszkole – drugi dom” w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”

Na konkurs należy przygotować opowiadanie, bajkę lub wiersz  o naszym przedszkolu na kartce formatu A4, która może być wzbogacona ilustracją.

Celem konkursu jest:

- propagowanie twórczości literackiej,

- zacieśnianie więzi uczuciowej z najbliższym środowiskiem : dom i przedszkole.

Prace należy składać u wychowawcy grupy Biedronek do dnia 27 marca (środa).

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów nastąpi  2 9 marca 2019 r. (piątek). Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego przedszkola.

 

Najpiękniejsza marzanna 2019.Powitanie Wiosny przez dzieci z grupy MOTYLKI i PSZCZÓŁKI.

W dniu 21 marca 2019r (czwartek)dzieci z grupy MOTYLKI oraz PSZCZÓŁKI udadzą się  na ul. Sienkiewicza w Kielcach (mostek nad Silnicą) gdzie odbędzie się happening „Obudź w sobie wiosnę”, podczas którego dzieci zaprezentują własnoręcznie przygotowane kolorowe Marzanny. Następnie, w barwnym korowodzie, wszystkie kukły zaniesiemy do Muzeum Zabawek i Zabawy, przy pl. Wolności 2. Wybór najpiękniejszej Marzanny potrwa od 22.03.2019 do 6.04.2019 roku.Zapraszamy do głosowania.

Strony