Informacja dla rodziców !!!

W związku z niską frekwencją dzieci chodzących obecnie do przedszkola informujemy, że wyjazd do Teatru Lalki i Aktora „KUBUŚ” odbędzie się w PIĄTEK 22.02.2019r.-godz. 8.30. Śniadanie w tym dniu bedzie o godz.8.00. Prosimy o dostosowanie stroju dzieci do teatru i do parunków panującej pogody.

Ogłoszenie Kuratorium Oświaty w Kielcach

Szanowni Państwo, Przewodniczący Rady Rodziców. Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza przedstawicieli (2 osoby) Rad Rodziców na II Świętokrzyską Regionalną Konferencję Rad Rodziców w dniu 28 lutego 2019 r., która odbędzie się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji- zapisu na konferencję oraz kwestii poruszanych na konferencji znajdziecie Państwo w zakładce DLA RODZICA- SPRAWY RÓŻNE. Zapraszamy przedstawicieli Rady Rodziców, aby zapoznać się jego treścią. 

Strony