Udział przedszkolaków z grupy PSZCZÓŁKI,BIEDRONKI i ŻABKI w projekcie "BEZPIECZNE WAKACJE".

Projekt „Bezpieczne Wakacje” to projekt podczas którego nauczyciele  przeprowadzą zajęcia w przedszkolu przygotowujące dzieci do bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas wakacji .W roku szkolnym 2016-2017 dzieci z grupy MOTYLKI,PSZCZÓŁKI ,BIEDRONKI , ŻABKI  i SŁONECZKA wezmą udział w w/w projekcie.Po przeprowadzonych zajęciach nauczyciele przygotują sprawozdania które będą ocenione  i może otrzymamy certyfikat ...........ale to po wnikliwej ocenie komisji.

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

 3 kwietnia 2017r. na terenie miasta Kielce rozpoczął się projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Nasze przedszkole wzięło udział w tej akcji. Głównym celem projektu było rozwijanie czytelnictwa zgodnie z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 oraz rozwijanie współpracy między przedszkolami. Patronat honorowy tej akcji objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. Bohaterem projektu był Mały Miś – PUSIA , który  wykonany był przez dzieci z naszego przedszkola i wędrował przez dwa miesiące do zaprzyjaźnionych przedszkoli . Miś w czasie swojej wędrówki odwiedził 11 Kieleckich przedszkoli w których wspólnie z dziećmi bawił się, poznawał inne zabawki a przede wszystkim słuchał bajek, opowiadań, wierszy czytanych przez nauczycieli. Bardzo dużą  radość na twarzach naszych dzieci wywołał powrót Misia PUSI. Dzieci wspólnie z paniami oglądały  dzienniczek,który był systematycznie wypełniany przez przedszkolaków z odwiedzanych przez miasia przedszkoli .Jest on wypełniony pięknymi pamiątkowymi zdjęciami, dedykacjami oraz rysunkami wykonanymi przez przedszkolaków.  9 czerwca 2017r. w Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Kielcach odbyło się podsumowanie projektu. Dzieci pięknie zaśpiewały wspólnie piosenkę, po występach odbył się słodki poczęstunek. Przedszkola biorące udział w projekcie otrzymały dyplomy .

Strony