Informacja dla Rodziców

Dnia 4.02.2019 / poniedziałek/ o godz. 16.00 w naszym przedszkolu odbędzie się Prelekcja dla Rodziców na temat : ” KONSEKWENCJE ZANIEDBAŃ W ZAKRESIE WAD WYMOWY W KARIERZE SZKOLNEJ UCZNIA - EMOCJE W KONTEKŚCIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ”, którą poprowadzą Pracownicy Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kielcach.

Serdecznie zapraszamy.

"POLSKA MOJA MAŁA OJCZYZNA"

W dniu 08.02.2019r. (piątek) o godz. 11.30 (po obiedzie) odbędą się warsztaty edukacyjne pt: „Polska moja mała Ojczyzna”, podczas których zostaną zrealizowane następujące zagadnienia: symbole patriotyczne, bogactwa naturalne Polski, Wielcy Polacy, Dywizjon 303. Warsztaty te poprowadzą animatorzy z Agencji Szkolno-Przedszkolnej LUPUS. Po zajęciach dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy „Małego Patrioty” oraz będą mogły przymierzyć sobie strój- mundur Lotników Dywizjonu 303 i wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie, które później nie trzeba wykupić.  Otwierając link powyżej można zobaczyć jak będzie wyglądało zajęcia dziecka. Chętnych rodziców, którzy będą chcieli aby dziecko miało takie pamiątkowe zdjęcie prosimy o wpisanie się na listę do wychowawców grupy.

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w "KIERMASZU BOŻONARODZENIOWYM".

Wyrażamy wdzięczność za dobrą wolę,życzliwość i hojność. Zebrana kwota: 589,42zł

Dziękujemy!

                              Rada Rodziców i personel przedszkola.

Strony