Udział przedszkolaków z grupy PSZCZÓŁKI,BIEDRONKI i ŻABKI w projekcie "BEZPIECZNE WAKACJE".

Projekt „Bezpieczne Wakacje” to projekt podczas którego nauczyciele  przeprowadzą zajęcia w przedszkolu przygotowujące dzieci do bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas wakacji .W roku szkolnym 2016-2017 dzieci z grupy MOTYLKI,PSZCZÓŁKI ,BIEDRONKI , ŻABKI  i SŁONECZKA wezmą udział w w/w projekcie.Po przeprowadzonych zajęciach nauczyciele przygotują sprawozdania które będą ocenione  i może otrzymamy certyfikat ...........ale to po wnikliwej ocenie komisji.

Strony