Kolejny CERTYFIKAT

W miesiącu czerwcu  nasze przedszkole otrzymało także Certyfikat w ramach programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury".  Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce było zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników było  przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań. W ramach tego programu w naszym przedszkolu organizowano wiele działań które przyczyniły sie do otrzymania CERTYFIKATU.
 

CERTYFIKAT

W czerwcu 2016r nasze przedszkole otrzymało CERTYFIKAT potwierdzający prowadzenie i rozwijanie działań na rzecz promocji zasad zdrowego żywienia i aktywnośći fizycznej w ramach projektu  "Zachowaj równowagę" realizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia.Projekt trwał trzy lata podczas których prowadzone były różne działania pod kątem zdrowego żywienia.

ZAPROSZENIE DO CZYTANIA DZIECIOM

GŁOŚNE CZYTANIE- TO KLUCZ DO MĄDROŚCI”. Zapraszamy również rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo naszych przedszkolaków i inne chętne osoby do głośnego czytania dzieciom w naszym przedszkolu. (Termin oraz szczegóły Państwa wizyty w przedszkolu do ustalenia z wychowawcą danej grupy).

                                                                           Książka : "UCZY, BAWI, WYCHOWUJE"

Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólna troską nauczycieli i rodziców. Codzienne czytanie dzieciom dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika - człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętności jej rozszerzania, kulturalnego i z wyobraźnią. Aby ukształtować u naszych pociech czynną postawę czytelniczą, należy wybierać takie utwory literackie, które:

wzbogacają doświadczenia życiowe dziecka, poszerzają jego wiedzę o człowieku, kraju ojczystym, świecie

mają wysokie wartości artystyczne

budzą określone emocje i pogłębiają wewnętrzne przeżycia dziecka

są nasycone ogólnoludzkimi treściami humanistycznymi, uczą przyjaźni, koleżeństwa oraz życzliwości do ludzi i świata przyrody

Dobrze dobrane książki, z ciekawymi ilustracjami wyzwalają chęć poznania ich treści, wyzwalają samorzutne zainteresowania dzieci.

Strony