Kącik czytelniczy

Szanowni Państwo

Pragniemy stworzyć w naszym przedszkolu Kącik Czytelniczy, do którego będziemy zapraszać gości, aby poczytali naszym przedszkolakom bajki oraz, aby w ciekawym miejscu spędzać czas przy dobrej książce. W związku z tym kierujemy do Państwa prośbę o pomoc w zorganizowaniu fajnej kanapy lub fotela - może ktoś wymienia na inną i ma nie potrzebną:) ewentualnie szafki czy regału na książki. Jeśli ktoś posiada już niepotrzebne książki dla dzieci również zachęcamy do wzbogacenia naszego zbioru.

Dziękujemy !!!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec w gr. II Biedronki

Nasza Ziemia. Poznawanie świata.

- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją ,poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie) zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

Poznajemy przyrodę. Lato.

- obserwowanie,  w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących
w przyrodzie  w wybranych środowiskach (np. lesie, na łące), poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek , poznawanie owoców (truskawki, poziomki, czereśnie, porzeczki) dojrzewających latem. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 22, 44.

                                      Nasza Ziemia .Kultura innych narodów.

− ogląda albumy, znaczki i karty pocztowe przedstawiające inne kraje, rośliny
i zwierzęta egzotyczne, nazywa wybrane kraje, regiony  i obiekty z mapy świata, np.: Chiny, pustynia Sahara, wulkan, Laponia zapamiętuje niektóre informacje dotyczące wybranych krajów i regionów świata , rozpoznaje charakterystyczne budowle, obiekty, krajobrazy związane z poznawanym krajem lub regionem. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 69, 70.

                                Nasz kontakt z techniką .Środki transportu.

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– oglądanie przedstawionych na obrazkach środków lokomocji niedostępnych
w bezpośredniej obserwacji, np. rakiety, promu kosmicznego, nazywanie ich.

Nasza sprawność ruchowa. Wspomaganie rozwoju ruchowego.

- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych  uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku,  na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie). Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A.  2014, s. 55-60.

Poznajemy przyrodę. Lato.

- określanie charakterystycznych cech lata, np. długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących  o tej porze roku.

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich , wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw.

Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę.

– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących
w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu), przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie  w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 44, 61, 63.

ZAPROSZENIE NA POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

Kończą się nasze w przedszkolu chwile, które już teraz wspominamy mile.
Lecz zanim nadejdzie rozstania czas,
kochanych Rodziców zapraszamy do nas.   
Bo z Wami chcemy pożegnać przedszkole 
i w wielką radością pomyśleć o szkole. 

          Zapraszamy więc tych Rodziców, których dzieci odchodzą już z  przedszkola do szkoły na Uroczyste Pożegnanie dnia 21 czerwca /wtorek/ o godz.10.00.  Zapraszamy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec w gr. IV Słoneczka

ODDZIAŁ  IV SŁONECZKA

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

-nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją

-poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

-zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu

             -poznawanie różnych środków transportu; lądowego, wodnego, powietrznego

            -oglądanie przedstawionych na obrazkach środków lokomocji niedostępnych bezpośredniej obserwacji np.; rakiety promu kosmicznego, nazywanie ich

Nasza sprawność ruchowa

Wspomaganie rozwoju ruchowego

-zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych

-uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, parku, na boisku) w różnych porach roku

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich-wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw

 

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

-ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)

-przebywanie na Świerzym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach, ćwiczeniach ruchowych

 

POZNAJEMY PRZYRODĘ

  •  

-obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach( np. lesie, na łące )

-poznanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi

-poznawanie owoców (truskawki, poziomki, czereśnie, porzeczki) dojrzewających latem, opisywanie ich wyglądu i smaku

-określanie charakterystycznych cech lata np.; długie dni, wyższa temperatura, poznanie zjawisk atmosferycznych o tej porze roku np.; burzy, tęczy

(Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającyrozwój aktywności dzieci. Grupa Edukacyjna S. A. 2013).

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec w gr. III Żabki

Poznawanie świata. Poznanie zwyczajów dzieci z różnych stron świata.

- Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, rozwijanie takich cech charakteru jak życzliwość uczuciowość i obowiązkowość. Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, poznanie warunków ich życia i zwyczajów. Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie, Wzbogacanie przeżyć i wyobrażeń, kształtowanie postawy twórczej w kontaktach z otoczeniem, Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich dzieci

 

Dbamy o nasze zdrowie i naszych rodzin. Dbamy o higienę.

- Zwiększenie wiedzy dzieci na temat szkodliwości dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów, Wzrost kompetencji dzieci w zakresie: umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą papierosy. Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczanie właściwych wzorców zachowań, Rozbudzanie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów, Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Poznajemy przyrodę. Lato.

- Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu, Poznanie różnych regionów Polski /góry, morze/, Budzenie zainteresowania krajobrazem morskim, flory i fauny morskiej, Rozwijanie umiejętności liczenia na podstawie zabaw matematycznych, Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

Nasza sprawność ruchowa. Wspomaganie rozwoju ruchowego.

- Zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych  uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku,  na boisku) w różnych porach roku. Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci, Rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

- Rozwijanie wyobraźni twórczej, pomysłowości oraz umiejętności wyrażania ich w różnych formach ekspresji, Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w budynku oraz poza terenem przedszkola zwłaszcza w czasie wakacyjnych wycieczek i zabaw, Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, Uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie wakacyjnych zabaw.

(Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z.o.o.2013)

 

Strony