CERTYFIKAT

W czerwcu 2016r nasze przedszkole otrzymało CERTYFIKAT potwierdzający prowadzenie i rozwijanie działań na rzecz promocji zasad zdrowego żywienia i aktywnośći fizycznej w ramach projektu  "Zachowaj równowagę" realizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia.Projekt trwał trzy lata podczas których prowadzone były różne działania pod kątem zdrowego żywienia.

ZAPROSZENIE DO CZYTANIA DZIECIOM

GŁOŚNE CZYTANIE- TO KLUCZ DO MĄDROŚCI”. Zapraszamy również rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo naszych przedszkolaków i inne chętne osoby do głośnego czytania dzieciom w naszym przedszkolu. (Termin oraz szczegóły Państwa wizyty w przedszkolu do ustalenia z wychowawcą danej grupy).

                                                                           Książka : "UCZY, BAWI, WYCHOWUJE"

Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólna troską nauczycieli i rodziców. Codzienne czytanie dzieciom dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika - człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętności jej rozszerzania, kulturalnego i z wyobraźnią. Aby ukształtować u naszych pociech czynną postawę czytelniczą, należy wybierać takie utwory literackie, które:

wzbogacają doświadczenia życiowe dziecka, poszerzają jego wiedzę o człowieku, kraju ojczystym, świecie

mają wysokie wartości artystyczne

budzą określone emocje i pogłębiają wewnętrzne przeżycia dziecka

są nasycone ogólnoludzkimi treściami humanistycznymi, uczą przyjaźni, koleżeństwa oraz życzliwości do ludzi i świata przyrody

Dobrze dobrane książki, z ciekawymi ilustracjami wyzwalają chęć poznania ich treści, wyzwalają samorzutne zainteresowania dzieci.

Dyżur wakacyjny

DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu w wakacje będzie w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016.

Więcej informacji na temat dyżurów można zobaczyć w Zakładce DLA RODZICA - DYŻUR WAKACYJNY.

Kącik czytelniczy

Szanowni Państwo

Pragniemy stworzyć w naszym przedszkolu Kącik Czytelniczy, do którego będziemy zapraszać gości, aby poczytali naszym przedszkolakom bajki oraz, aby w ciekawym miejscu spędzać czas przy dobrej książce. W związku z tym kierujemy do Państwa prośbę o pomoc w zorganizowaniu fajnej kanapy lub fotela - może ktoś wymienia na inną i ma nie potrzebną:) ewentualnie szafki czy regału na książki. Jeśli ktoś posiada już niepotrzebne książki dla dzieci również zachęcamy do wzbogacenia naszego zbioru.

Dziękujemy !!!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec w gr. II Biedronki

Nasza Ziemia. Poznawanie świata.

- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją ,poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie) zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

Poznajemy przyrodę. Lato.

- obserwowanie,  w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących
w przyrodzie  w wybranych środowiskach (np. lesie, na łące), poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek , poznawanie owoców (truskawki, poziomki, czereśnie, porzeczki) dojrzewających latem. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 22, 44.

                                      Nasza Ziemia .Kultura innych narodów.

− ogląda albumy, znaczki i karty pocztowe przedstawiające inne kraje, rośliny
i zwierzęta egzotyczne, nazywa wybrane kraje, regiony  i obiekty z mapy świata, np.: Chiny, pustynia Sahara, wulkan, Laponia zapamiętuje niektóre informacje dotyczące wybranych krajów i regionów świata , rozpoznaje charakterystyczne budowle, obiekty, krajobrazy związane z poznawanym krajem lub regionem. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 69, 70.

                                Nasz kontakt z techniką .Środki transportu.

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– oglądanie przedstawionych na obrazkach środków lokomocji niedostępnych
w bezpośredniej obserwacji, np. rakiety, promu kosmicznego, nazywanie ich.

Nasza sprawność ruchowa. Wspomaganie rozwoju ruchowego.

- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych  uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku,  na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie). Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A.  2014, s. 55-60.

Poznajemy przyrodę. Lato.

- określanie charakterystycznych cech lata, np. długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących  o tej porze roku.

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich , wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw.

Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę.

– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących
w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu), przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie  w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 44, 61, 63.

Strony