List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach. W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa, w którym informuję o najważniejszych zmianach związanych z reformą edukacji.

Z poważaniem Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej

Strony