Dla kandydatów do pracy

Dla kandydatów do pracy informacja umieszczona na ogłoszeniu o pracę o treści:

Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się na naszej stronie http://ps42.kielce.eu/kontakt

Oraz poinformować o konieczności umieszczenia i podpisania na CV klauzuli:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów obecnej i przyszłych rekrutacji.

                                                                                                                                                                                                                                                                   ……………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                        (podpis)