Dla pracowników

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, którą przekazujemy w załączeniu. 

Dla pracowników  klauzula o ile wcześniej nie dawali takiej zgody:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania dobrej reputacji administratora danych osobowych w przestrzeni publicznej, w mediach, narzędziach zdalnego zarządzania, materiałach organizacyjnych, informatorach oraz innych publikacjach wydawanych przez administratora.

 

                                                                                                                                                                                                 ...…………………………………..

                                                                                                                                                                                                             (podpis)