Dla rodziców

Prosimy o zapoznanie się z informacje o ochronie danych osobowych dla:

Rodziców i opiekunów wychowanków i kandydatów na wychowanków

Na podaniu kandydatów na wychowanków umieścić informację:

Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się na naszej stronie http://ps42.kielce.eu/kontakt

Oraz poniższe klauzule:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania dobrej reputacji administratora danych osobowych w przestrzeni publicznej, w mediach, narzędziach zdalnego zarządzania, materiałach organizacyjnych, informatorach oraz innych publikacjach wydawanych przez administratora.

                                                                                                                                                                                    ...…………………………………..

                                                                                                                                                                                                  (podpis)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz mojego wychowanka danych osobowych do celów obecnej rekrutacji.

                                                                                                                                                                                      ……………………………

                                                                                                                                                                                              (podpis)

Zamiast podpisu można użyć checkbox-ów i jeden podpis

Dla rodziców lub opiekunów obecnych wychowanków  klauzula o ile wcześniej nie dawali takiej zgody:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania dobrej reputacji administratora danych osobowych w przestrzeni publicznej, w mediach, narzędziach zdalnego zarządzania, materiałach organizacyjnych, informatorach oraz innych publikacjach wydawanych przez administratora.

                                                                                                                                                                                         ...…………………………………..

                                                                                                                                                                                                      (podpis)