Grupa IV - Słoneczka

Grupę IV SŁONECZKA prowadzi wychowawca Pani mgr Bożena Sołek. Do grupy wchodzi również 2  razy w tygodniu Pani mgr Agnieszka Ziembicka, która w tej grupie prowadzi także zajęcia języka angielskiego. Grupa liczy 25 dzieci  6 -letnich. Dzieci w tej grupie mogą przynosić zabawki tylko w poniedziałek.

Rozmowy Indywidualne z nauczycielem: mgr Bożeną Sołek odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek danego miesiąca o godz. 15.30. Zapraszamy

Znalezione obrazy dla zapytania słoneczka

 

SŁONECZKA WITAJĄ WAS

Słoneczko śpiewa na cały głos,
choćbyś miał bracie kłopotów sto,
słoneczko z góry uśmiecha się,
słoneczko woła przez całe dnie:

Uśmiechnij się, wyprostuj się 
słoneczko śpiewa i woła cię. x 2 
Słoneczko, słonko, nasz złoty brat,
wędruje ciągle przez cały świat. 
Słoneczko do nas woła zza gór, 
a za słoneczkiem woła nasz bór: 
Uśmiechnij się, wyprostuj się 
słoneczko śpiewa i woła cię. x 2 

***

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje.
Mówi: "Dzień dobry, gdy rano wstaje.
A drzewa lśniące rosą nad ranem,
Szumią: "Dzień dobry, słonko kochane".

Gdy słonko chmura zasłoni siwa,
mówi: "Przepraszam" potem odpływa.
 Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,
"Dziękuję" szumią trawy i zioła.

Słonko dzień cały po niebie chodzi.
"Dobranoc" mówi, kiedy zachodzi.
 Mrok szary wkoło, trawy i drzewa
"Dobranoc" szumią z prawa i lewa.

*** 

Słoneczko późno dzisiaj wstało
I w takim bardzo złym humorze,
Że świecić też mu się nie chciało,
Bo mówi, że zimno na dworze. 
 

Słoneczko nasze, rozchmurz buzie,
Bo nie do twarzy ci w tej chmurze,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!

Słoneczko nasze rozchmurz pyska,
Bo nie do twarzy ci w chmurzyskach,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!

Gdy tę piosenkę usłyszało,
To się tak bardzo ucieszyło,
Zza wielkiej chmury zaraz wyszło
I nam radośnie zaświeciło. 
 

Słoneczko nasze, rozchmurz buzie,
Bo nie do twarzy ci w tej chmurze,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!

Słoneczko nasze rozchmurz pyska,
Bo nie do twarzy ci w chmurzyskach,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!