List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwow poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa list. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym listem.