Misja przedszkola

  • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne
  • Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
  • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziny.
  • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.
  • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
  • Organzuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.