Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego

Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3,  a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego), od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie opłata stała za pobyt dziecka  6 – letniego (rocznik 2010) w  przedszkolu. Rodzice będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia.

 Jednocześnie informujemy, że czas pobytu dziecka w placówce nadal reguluje Umowa o korzystanie z usług przedszkola. Zmiana tych godzin może nastąpić tylko poprzez podpisanie z  dyrektorem aneksu do w/w Umowy.