Regulamin Rady Rodziców, Ubezpieczenie dzieci

Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej, informuje o przysługujących rodzicom  kompetencjach oraz możliwościach włączania się w działalność szkoły., a szczególnie tym, którzy będą uczestniczyli w pracach rady rodziców. Został przygotowany specjalny poradnik przybliżający sposób działania rady rodziców „Rady rodziców. Zasady i kompetencje działania”. 

W roku szkolnym 2018/19 za zgodą rodziców dzieci ubezpieczone są przez firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.