REKRUTACJA 2019/2020

 

Druk DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2019/2020 w PS nr 42 do pobrania w linku powyżej w wersji pdf- DEKLARACJA 2019-2020 lub osobiście do odbiooru w przedszkolu. 
 
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2019/2020.

12.03.2019 r. – 18.03.2019 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki. 
19.03.2019 r. – 27.03.2019 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.03.2019r. do 27.03.2019r.)wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia.

Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.
17.04.2019 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
17.04.2019 r. – 25.04.2019 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

29.04.2019 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej widomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

WIĘCEJ INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ ZNAJDUJE SIĘ POWYŻEJ W LINKU pdf  : Rekrutacja-komunikat