Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

12 kwietnia rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019. Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji oraz o pobranie stosownego dokumentu.