Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2018/19

W dniach 04.06 – 08.06.2018r. trwa rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019.

Przedszkole Samorządowe nr 42 dysponuje 2 wolnymi miejscami . Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji oraz o pobranie stosownego dokumentu.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

04.06.2018r. – 08.06.2018r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający - przyjmowanie podań przez placówki

22.06.2017r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

do 28.06.2018r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły

29.06.2018r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Wniosek, Oświadczenia) należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek.

 

12 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019. Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji oraz o pobranie stosownego dokumentu.