REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniające do przedszkoli samorządowych

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

03.06.2019r. – 07.06.2019r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający - przyjmowanie podań przez placówki

14.06.2019r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

14.06.2019r. – 24.06.2019r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły

26.06.2019r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

Galeria: