UBEZPIECZENIE DZIECI

W roku szkolnym 2018/19 za zgodą rodziców dzieci ubezpieczone są przez firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.