Zapytanie do Rodziców

W związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli i pracowników niepedegogicznych dyrektor PS nr 42- w celu zapewnienia organizacji pracy przedszkola uprzejmie prosi rodziców o odpowiedź na następujące pytanie: Czy rodzice w dniu akcji strajkowej są w stanie zapewnić sobie opiekę nad dzieckiem czy nie, tj. przyprowadzą dziecko do przedszkola. Odpowiedzi tak lub nie , nalezy udzielić wychowawcom w poszczególnych grupach do poniedziałku 1 kwietnia 2019 roku.