Ogłoszenia GR I - Biedronki

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc październik

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK DLA GRUPY BIEDRONEK

 

Przyroda

· rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.

· spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.

· liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.

· słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

· uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

 

Przyroda jesienią

    ...

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc wrzesień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ DLA GRUPY BIEDRONEK

Treści programowe:

Koledzy, grupa przedszkolna

· poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy.

· porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

· słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

· uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych z elementem ...

Strony