Zdrowe odżywianie

Zaktualizowana Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo,

wyniki aktualnych badań naukowych wskazują, że nadwagę i otyłość ma co piąty uczeń.  Wiedza o żywności i żywieniu oraz ich wpływie na zdrowie człowieka podlega stałym zmianom. Odzwierciedleniem najnowszej wiedzy z tego zakresu są piramidy żywieniowe dedykowane różnym grupom populacyjnym, które są prostym narzędziem edukacyjnym w profilaktyce dietetycznej. W 2019 r. podczas  IV Narodowego Kongresu Żywieniowego przedstawiono zaktualizowaną Piramidę Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla Dzieci i Młodzieży.

Z uwagi na wprowadzone w Piramidzie zmiany uprzejmie informuję, że Instytutu Żywności i Żywienia prowadzi portal pod nazwą Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl, na którym dostępne są piramidy żywieniowe dla dzieci i młodzieży oraz artykuły opracowane przez ekspertów.

Mając powyższe na uwadze, zachęcamy rodziców dzieci, zapoznania się z aktualnymi zasadami dotyczących zdrowego żywienia i stylu życia.

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób dorosłychhttps://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego...