Rada Rodziców

RADA RODZICÓW- INFORMACJE:

INFORMACJE w roku szkolnym 2019/2020

W dniu 10.09.2019 roku (wtorek)  o godz. 16.00 odbędzie się pierwsze Zebranie Rady Rodziców, tj wszystkich przedstawicieli Rady Rodziców z poszczególnych grup. Na spotkaniu omówione zostaną sprawy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.

 

 

INFORMACJE w roku szkolnym 2018/2019

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie przedstawicieli grup tworzących RADĘ RODZICÓW odbędzie się 12.03.2019 roku (wtorek) o godz. 16.30 w naszym przedszkolu.Na spotkaniu odbędzie się podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2018/2019 oraz dyskusja na temat ważnych spraw dotyczących II półrocza roku szkolnego 2018/2019. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w zebraniu. 

 

 Zaproszenie na II Świętokrzyska Regionalną Konferencję Rad Rodziców

Szanowni Państwo, Przewodniczący Rady Rodziców. Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza przedstawicieli (2 osoby) Rad Rodziców na II Świętokrzyską Regionalną Konferencję Rad Rodziców w dniu 28 lutego 2019 r., która odbędzie się w Liceum im. S. Żeromskiego w Kielcach. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców. Prosimy o zapoznanoie się szczegółami konferencji.

 

PORADNIK „Rady rodziców. Zasady i kompetencje działania”. 

Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej, informuje o przysługujących rodzicom  kompetencjach oraz możliwościach włączania się w działalność szkoły., a szczególnie tym, którzy będą uczestniczyli w pracach rady rodziców. Został przygotowany specjalny poradnik przybliżający sposób działania rady rodziców „Rady rodziców. Zasady i kompetencje działania”.