Grupa III - Słoneczka

W grupie III Słoneczka wychowawstwo sprawują panie mgr Bożena Sołek i mgr Agnieszka Ziembicka . Pomocą nauczyciela jest Dorota Janiszewska. Raz w tygodniu, w każdy czwartek odbywać się będą zajęcia z rytmiki, prowadzone przez panią  mgr Annę Pawłowską. Język angielski  w grupie  prowadzi mgr Agnieszka Ziembicka,który odbywać się będzie dwa razy w tygodniu: wtorek i czwartek w godz.od 12.30 do 13.00. Grupę Słoneczka stanowią dzieci 5 i 6 letnie w sumie 25 dzieci. Nauczycielki w oddziale pracują od 7.30 do 15.30.  Rozmowy indywidualne odbywają się w pierwszą środę miesiąca od godz 14.00 oraz po uzgodnieniu wcześniejszego terminu z rodzicami.