Grupa IV - Motylki

W grupie IVMotylki wychowawstwo sprawuje  pani mgr Anna Komór. Pomocą nauczyciela jest Agnieszka Ziętek. Raz w tygodniu, w każdy czwartek odbywać się będą zajęcia z rytmiki, prowadzone przez panią  mgr Annę Pawłowską. Język angielski  w grupie  prowadzi mgr Agnieszka Ziembicka,który odbywać się będzie dwa razy w tygodniu: środę i czwartek w godz.od 10.30 do 11.00. Grupę Motylki stanowią dzieci  6 letnie w sumie 25 dzieci. Nauczycielki w oddziale pracują od 8.00 do 14.00.  Rozmowy indywidualne odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca o godz 14.00