Obwieszczenie

W związku z niespełnieniem postulatów wzrostu wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w dniu 08.04.2019 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 42 w godzinach pracy placówki, tj. 6.30-16.30 nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni podejmują akcję strajkową.