Projekt PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Dzieci z grupy SŁONECZKA wraz z wychowawcą w roku szkolnym 2018-2019 włączyły sie do Międzynarodowego Projektu "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA".

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią  na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Temat, jakże ważny i poważny - jednak może i powinien być zrozumiały także  dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Cele ogólne :  Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,folklor i tradycje Polski. Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe: * Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

* Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów

* Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

* Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

* Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN .Czas trwania projektu od 1 września do 31 grudnia 2018r