PRZYPOMNIENIE!!!!!! KONKURS PLASTYCZNY W GRUPIE PSZCZÓŁEK.

Zapraszam dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt ” MOJA mała OJCZYZNA”

Cel konkursu:

-wrażliwość na piękno regionu

-rozwijanie inwencji twórczej dzieci

Regulamin konkursu:

-Konkurs adresowany jest dla dzieci 5-letnich i 6-letnich z grupy PSZCZÓŁEK

-uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę

-format pracy A3 lub A4

-technika wykonania pracy-dowolna

-praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem na odwrocie

-prace należy złożyć do 19 .11.2018r u wychowawcy grupy:Agnieszki Szymańskiej

-rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.11.2018r

-prace biorące udział w konkursie będą wywieszone na terenie przedszkola

Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.