Udział przedszkolaków w VI Przeglądzie Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży w KCK.