Wakacyjny wyjazd dzieci do jaskini na "Kadzielnię"