Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec w gr. II Biedronki

Nasza Ziemia. Poznawanie świata.

- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją ,poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie) zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

Poznajemy przyrodę. Lato.

- obserwowanie,  w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących
w przyrodzie  w wybranych środowiskach (np. lesie, na łące), poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek , poznawanie owoców (truskawki, poziomki, czereśnie, porzeczki) dojrzewających latem. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 22, 44.

                                      Nasza Ziemia .Kultura innych narodów.

− ogląda albumy, znaczki i karty pocztowe przedstawiające inne kraje, rośliny
i zwierzęta egzotyczne, nazywa wybrane kraje, regiony  i obiekty z mapy świata, np.: Chiny, pustynia Sahara, wulkan, Laponia zapamiętuje niektóre informacje dotyczące wybranych krajów i regionów świata , rozpoznaje charakterystyczne budowle, obiekty, krajobrazy związane z poznawanym krajem lub regionem. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 69, 70.

                                Nasz kontakt z techniką .Środki transportu.

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– oglądanie przedstawionych na obrazkach środków lokomocji niedostępnych
w bezpośredniej obserwacji, np. rakiety, promu kosmicznego, nazywanie ich.

Nasza sprawność ruchowa. Wspomaganie rozwoju ruchowego.

- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych  uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku,  na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie). Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A.  2014, s. 55-60.

Poznajemy przyrodę. Lato.

- określanie charakterystycznych cech lata, np. długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących  o tej porze roku.

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich , wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw.

Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę.

– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących
w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu), przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie  w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 44, 61, 63.