Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec w gr. IV Słoneczka

ODDZIAŁ  IV SŁONECZKA

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

-nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją

-poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

-zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu

             -poznawanie różnych środków transportu; lądowego, wodnego, powietrznego

            -oglądanie przedstawionych na obrazkach środków lokomocji niedostępnych bezpośredniej obserwacji np.; rakiety promu kosmicznego, nazywanie ich

Nasza sprawność ruchowa

Wspomaganie rozwoju ruchowego

-zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych

-uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, parku, na boisku) w różnych porach roku

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich-wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw

 

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

-ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)

-przebywanie na Świerzym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach, ćwiczeniach ruchowych

 

POZNAJEMY PRZYRODĘ

  •  

-obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach( np. lesie, na łące )

-poznanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi

-poznawanie owoców (truskawki, poziomki, czereśnie, porzeczki) dojrzewających latem, opisywanie ich wyglądu i smaku

-określanie charakterystycznych cech lata np.; długie dni, wyższa temperatura, poznanie zjawisk atmosferycznych o tej porze roku np.; burzy, tęczy

(Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającyrozwój aktywności dzieci. Grupa Edukacyjna S. A. 2013).