Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c PAŹDZIERNIK 2015

Grupa  I  PSZCZÓŁKI

Poznajemy przyrodę Jesień 

− oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści

− rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad

W świecie sztuki. Plastyka   Rozwijanie zainteresowań plastycznych

− poznawanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym itd., poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem

− wykorzystywanie  w pracach plastycznych materiałów odpadowych (np.: plastikowych butelek, gazet, pudełek, folii aluminiowej itp.) oraz tworzywa przyrodniczego

W świecie sztuki.  Muzyka Gra na instrumentach perkusyjnych

− poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich

− wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry).

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 41, 48, 52).

Poznajemy przyrodę Jesień

 – obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

– pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają)

Nasze zmysły Poznawanie świata poprzez zmysły

 - rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu

Dbamy o nasze zdrowie Dbałość o higienę  - dbanie o higienę poprzez:

  • codzienne mycie całego ciała,  mycie zębów po posiłkach
  • mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie
    i zabawie na świeżym powietrzu

Nasza sprawność ruchowa Wspomaganie rozwoju ruchowego

 - uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem. (Nasze przedszkole.Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci,Grupa EdukacyjnaS.A. 2014, s. 59, 61).

Poznajemy przyrodę . Przyroda w sali, w domu.

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu; karmienie ich, wizyt u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer  - nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 45).