PODPISYWANIE UMOWY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

UMOWY w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego nr 42 prowadzonego przez Miasto Kielce na rok szkolny 2017/2018 należy podpisać w terminie :
28-30.08.2017 w godzinach 8.00 do 13.00 w siedzibie przedszkola ( pokój „ księgowość – I pietro) druk do pobrania ze strony internetowej przedszkola :WWW.ps42.kielce.eu.
Umowę należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach.
UMOWĘ MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE DLA RODZICA- UMOWA NA ROK SZKOLNY 2017/2018