Zabawy z harcerzami w grupie PSZCZÓŁEK.

W dniu 11 marca o godz.9.30 odwiedzi dzieci z grupy PSZCZÓŁEK  kadra z gromady zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej   nr 39 w Kielcach .Harcerki przeprowadzą  gry i zabawy z dziećmi przybliżając  w ten sposób działanie gromady zuchowej i harcerstwa , zachęcając w ten sposób dzieci  do uczęszczania na zbiórki zuchowe ,które odbywają się w każdy piątek o godz.17.00 w Szkole Podstawowej  nr 39 w Kielcach.

Strony