OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W ramach projektu „Piękna nasza Polska Cała” w dniu                      19 września (środa) w grupie BIEDRONEK odbędą się zawody sportowe. Proszę w tym dniu przygotować dzieciom strój sportowy najlepiej w barwach biało – czerwonych. Dzieci mogą przynieść również różne elementy piłkarskiej, tj. czapki kibica, szaliki (wszystko w kolorach bieli i czerwieni) oraz inne elementy. Liczę na Państwa pomoc!Znalezione obrazy dla zapytania OBRAZEK GRAJACYCH CHŁOPCÓW

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Dzieci z naszego przedszkola wraz z wychowawcami poszczególnychgrup w roku szkolnym 2018-2019 przyłączyły sie do realizacji PROJEKTU MAŁY MIS W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY.

Dzieci wraz z nauczycielem wybiorą  grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/ grupie przedszkolnej. Mis będzie także wędrował po domach dzieci. Zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu).  Kolejność wędrówki misia określi nauczyciel (losowa lub według dziennika). Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców do włączenia sie do w/w projektu.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

DZIECI Z  NASZEGO PRZEDSZKOLA  wraz z wychowawcami poszczególnych grup w roku szkolnym 2018-2019 włączyły sie do Międzynarodowego Projektu "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA".

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią  na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Temat, jakże ważny i poważny - jednak może i powinien być zrozumiały także  dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Cele ogólne :  Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,folklor i tradycje Polski. Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe: * Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

* Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów

* Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

* Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

* Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN .Czas trwania projektu od 1 września do 31 grudnia 2018r

Ogłoszenie Rady Rodziców

W dniu 06.09.18 odbyło się Zebranie Rady Rodziców, na którym przedstawiciele Trójek Oddziałowych wszystkich grup omówili jak zagospodarować wygrane pieniądze w akcji „Rowerowy Maj”za miniony rok szkolny. Zaproponowano zakup drewnianego domku na plac zabaw z poszczególnymi elementami zabaw.

Wygrana kwota 3000 zł nie jest wystarczająca do zrealizowania zamierzonego celu, dlatego Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 15 zł od rodziców, którą należy wpłacić do 15.09.2018 do wychowawców swoich grup. Termin ten jest ograniczony czasowo, gdyż wygrane pieniądze należy zagospodarować natychmiast, dlatego prosimy o poważne potraktowanie tej sprawy. A sprawa jest bardzo słuszna. Nasze dzieci będą wszystkie korzystać z placu zabaw, który dzięki staraniom rodziców i dzieci, które z wielkim zaangażowaniem przyjeżdżały na rowerach i hulajnogach, ma szansę zaistnieć. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i pomoc.

RADA RODZICÓW PS nr 42

Strony