UWAGA RODZICE dzieci uczęszczających do PS42

Zgodnie z art. 153  ust. 2 ustawy prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu lub w tej innej formie wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

12.04.2018 r. – 18.04.2018 r. do godz. 15:00

– odbywa się potwierdzanie woli przez rodzicówdzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

Druk deklaracji można pobrać w Zakładce DLA RODZICA- REKRUTACJA 2018/19.

Dzień Niebieski w gr. II MOTYLKI

W dniu 10.04.2018r. (wtorek)  w grupie Motylki odbędzie się  NIEBIESKI DZIEŃ. Jest to kolejny dzień z cyklu KOLOROWYCH DNI w przedszkolu.Podczas tego dnia odbędzie się wiele zabaw związanych z niebieską tematyką. Prosimy Rodziców, aby w tym dniu w miarę możliwości ubrać dziecko w ubranie koloru niebieskiego (mile widziane pomysły rodziców) oraz przyniesienie kilku niebieskich balonów.

PRZEDSZKOLAKI MAJĄ TALENT

Dnia 9.04.2018./ poniedziałek /o godz.12.00 w każdej z grup dziennikarze z Redakcji  Echa Dnia będą  wykonywać zdjęcia oraz nakręcą krótkie filmy z udziałem każdej z grupy z naszej placówki. Dzieciaki wezmą udział w Akcji "Nasze Przedszkolaki " pod hasłem "Przedszkolaki mają talent". Każda z grup przygotuje wierszyk lub piosenkę pokazując tym sposobem swój talent, bo przecież każdy jakis ma. Filmy oraz zdjęcia grup zostaną opublikowane na portalu www.echodnia.eu w dniu publikacji specjalnego dodatku w Echu Dnia czyli w środę 25 kwietnia.

Strony